Öland och livet från
                      "U
rtid till Istid"              

 •   Det lilla naturhistoriska museet bygger på en privat samling skapad under 45 år. Miljoner år gamla öländska fossil, stenar, kristaller och udda föremål från ca 25 länder ingår och ger en inblick om Ölands och livets spännande utveckling från "urtid till istid".
 •   Lär dig mer om Ölands mer än 500 miljoner år gamla historia om Stenflundror, Ölandsspikar och Kristalläpplen som en förundrad Linné kallade dessa "petrifikationer" (fossil) på sin Ölandsresa år 1741.
 •   Öland och Sveriges geologiska "resa" runt jordklotet visas och är en a-ha-upplevelse för de flesta.
 •   Man kan beskåde (barn får krama och klappa)  en modell av den Sibiriska mammutbabyn "Lyuba/Ulle" som tragiskt dog och frös fast i isen  en månad gammal för ca 42 000 år sedan. Troligtvis har det även funnits mammutar på Öland men inlandsisen har senare rensat bort eventuella fynd.
 •   Ett mäktig, 39 000 år gammal mammut-käke med enorma tänder liksom ett 10-tal andra istidsdjur från främst Doggers bankar i Nordsjön, är en "highlight" i utställningen. 
 •   Spektakulära äkta fossil visas av dino-saurie, megalodon-haj, flygödla, bläckfisk mm i form av tänder, ägg, fotspår mm främst från Skåne, Kina, Marocko och USA. 
 •   Äkta meteoriter - jordens äldsta "rymdstenar", ca 4,6 miljarder år gamla, kan man fysiskt känna på samt höra dess  märkliga historia hur de till slut hamnade i en monter på Skäftekärr. 
 •   "Minishop" med fossil, stenar & vackra kristaller från olika delar av världen finns att köpa.

  Välkomna till ett inspirerande
                   museum!

 Copyright © 2024 Fossil- & Stenmuseum, Skäftekärr, Öland 

facebook